Vinterblotblot – första möjliga dagen (2)

Stenarna visar punkten på horisonten där solen stiger upp vid vinterblotet. Avståndet mellan stenarna är 11 m.

Animeringen visar skuggans rörelse dagen före vinterblotet, exakt på vinterblotet, samt dagen efter vinterblotet.

Den lägre stenen har en V-formad topp som kan uppfattas som ett sikte. Solen syns stiga upp längst upp på den högre stenens högra kant. Solens bana stämmer exakt den dag då vinterblotet som tidigast infaller, dvs. en halv måncykel efter vintersolståndet.

Synlighet idag

Skogen på Hunneberg gör det omöjligt att se solens uppgång vid den punkt som markeras av stenarna.