Vinterblotblot – första möjliga dagen (1)

Vid vinterblotet rör sig den högre stenens skugga över den lägre stenen 10 m bort så att skuggan precis når upp till den lilla stenens topp.

Animeringen visar skuggans rörelse dagen före vinterblotet, exakt på vinterblotet, samt dagen efter vinterblotet.

Den högre stenens form stämmer med solens bana. Solens bana stämmer exakt den dag då sommarblotet som tidigast infaller, dvs. en halv måncykel efter sommarsolståndet.

Synlighet idag

På grund av den högre stenens lutning finns det ingen dag idag som skuggan faller på rätt sätt.