Sommarblot – första möjliga dagen

Vid sommarblotet rör sig den högre stenens skugga över den lägre stenen 9 m bort så att skuggan precis når upp till den lägre stenens topp.

Animeringen visar skuggans rörelse dagen före sommarblotet, exakt på sommarblotet, samt dagen efter sommarblotet.

De två stenarnas form stämmer bra solens bana.

Solens bana stämmer exakt den dag då sommarblotet som tidigast infaller, dvs. en halv måncykel efter sommarsolståndet.

Synlighet idag

Trädgrenar skymmer solen vilket gör skuggan svår att se. Lutningen hos den högre stenen gör dessutom att skuggan idag visar fel dag.