Kvartalsskifte höst

Vid höstens kvartalsskifte rör sig den högre stenens skugga över den lägre stenen som står drygt 8,4 m bort.

Animeringen visar kvartalsskiftet på hösten baserat på höstdagjämningen definierad enligt 1) ”Heigth model equinox”, samt 2) ”Refraction equinox”. se definitioner under Kalenderdagar.

Den högre stenens form stämmer med solens bana. Solens bana stämmer exakt 28 dagar efter höstdagjämningen enligt ”refraction equinox”.

Synlighet idag

Sollinjen är helt fri från skuggande träd och kan alltså beskådas idag. Nästa tillfälle är den 22a oktober 2015 kl 9:40.