Höstblot och vinterblot – sista möjliga dagen

Både vid höstblotets sista möjliga dag och vid vinterblotets sista möjliga dag rör sig den högre stenens skugga över den lägre stenen som står ca 15 m bort så att skuggan precis når upp till den lägre stenens topp. Av en tillfällighet infaller de sista möjliga dagarna för höstens och vinterns blot nästan exakt vid samma solhöjd.

Lutningen på stenarnas toppar stämmer bra med solens bana.

Skuggan från den högre stenen hamnar på rätt höjd på den lägre stenen på vinterns på sista möjliga dag för vinterblotet. Skuggan hamnar en dag fel på sista möjliga dagen för höstblotet. De sista möjliga dagarna för dessa två blot infaller dagen innan en och en halv måncykel efter höstdagjämningen respektive vintersolståndet.

Synlighet idag

En trädstam och flera grenar skymmer solen vilket gör det svårt att se skuggan när den rör sig över den lägre stenen.