Gravfältet

RAÄ Fornsök                                   Västra Tunhem 43:1 (Riksantikvarieämbetets beteckning)
Landskap                                         Västergötland
Kommun                                          Vänersborg
Socken                                              Västra Tunhem
Koordinater                                    N 58° 18′ 17″, E 12° 24′ 16″ (WGS84)

Vägbeskrivning: Västra Tunhem ligger vid västra kanten av Hunneberg några km nordväst om Trollhättan.

Det finns ingen parkeringsplats vid ingången till gravfältet. Det går att parkera längs muren till prästgården som ligger ca 200 m öster om gravfältet.

Introduktion

Gravfältet med sina högar, stensättningar, domarringar och resta stenar är ett bland flera gravfält i Västra Tunhem. Alldeles intill mot väster ligger ett gravfält med 6 högar och 3 runda stensättningar. Ytterligare några hundra meter åt väster på andra sidan vägen ligger ytterligare ett gravfält med 17 högar, 71 stensättningar samt en hålväg. I det omgivande åkerlandskapet finns rikligt med hällristningar i form av skålgropar. Tillsammans visar detta på en rik bebyggelse under framför allt yngre järnålder.

Gravfältet ligger i Väne härad, Viniæhræræd på 1200-talets slut. Enligt Svenskt Ortnamnslexikon innehåller häradsnamnet genitiv singularis eller pluralis av vin ’betesmark; äng’. Socknen Västra Tunhem har fått sitt namn från prästgården.

Läs mer om Västra Tunhems gravfält på Bengans historiasidor.

Fornlämningarna på gravfältet.

På gravfältet finns 8 högar, 19 runda stensättningar, 2 domarringar och 7 resta stenar. På en av de resta stenarna finns sju skålgropar.

Spridda över gravfältet finns fem sollinjer bestående av vardera två resta stenar som var och en visar en kalenderdag. En sten tillhörande den större av de två domarringarna är inblandad i två av sollinjerna. Sollinjerna visar följande kalenderdagar:

  • första möjliga dagen för vinterblot, 2 st
  • sista möjliga dagen för vinterblot
  • första möjliga dagen för sommarblot
  • kvartalsskifte höst