Tidsperioder

Forntidens indelning i perioder i södra Sverige

Periodindelningen kan variera något mellan olika källor.

Stenålder

  • Äldre stenålder                     14000 – 4000 f. Kr.
  • Yngre stenålder                     4000 – 1700 f. Kr.

Bronsålder

  • Äldre bronsålder                   1700 – 1100 f. Kr.
  • Yngre bronsålder                  1100 – 500 f. Kr.

Järnålder

  • Förromersk järnålder           500 – 0 f. Kr.
  • Romersk järnålder                0 – 400 e. Kr.
  • Folkvandringstid                   400 – 550 e. Kr.
  • Vendeltid                                550 – 800 e. Kr.
  • Vikingatid                               800 – 1050 e. Kr