Slutsatser

Vad kan man säga om de sollinjer som visas på hemsidan? Hur väl stämmer de med det som är känt från tillgängliga källorna? Jag kommer här att lägga ut de slutsatser jag drar från resultaten. De baseras på hela det material jag har tillgång till, alltså inte bara det som presenterats hittills.

Kan det vara sant att Lundskullen är en fornnordisk kalender?

När man betraktar samtliga resultat från Lundskullen och även från andra gravfält är det slående hur väl sollinjerna pekar ut viktiga kalenderdagar i den fornnordiska kalendern. Men vad säger resultaten när man sammanställer dessa i diagram? Nedan visas utfallet då man antar att vår- och höstdagjämning låg på den dag som dag och natt är lika långa. Det vill säga den dag som ligger före dagens vårdagjämning och dagen efter dagens höstdagjämning. Dessutom antas att vinter- och sommarsolstånden låg på samma dagar som gäller än idag.

I diagrammet visas hur stor andel av dagarna som ligger rätt enligt gjorda antaganden, se kalenderdagar. Det visas dels för stenar som uppfyller satta kriterier på form, och dels de som inte uppfyller kriterierna. Kriterierna visas här.

Resultaten är entydiga: För samtliga gravfält tillsammans träffar 83 % av sollinjerna med rätt form de rätta dagarna i den fornnordiska kalendern. Lundskullen är en komplett fornnordisk kalender!

Kalenderdagarnas placering

  •  Höst- och vårdagjämningen på yngre järnålder låg på dagen efter höstdagjämningen och dagen före vårdagjämningen jämfört med idag. Det är på dessa dagar som dag och natt är lika långa.
  • Datumen för både vinter- och sommarsolstånd stämmer bra med dagens datum för dessa dagar när man jämför med sollinjernas datum för bloten och kvartalsskiftena på vinter och sommar. En viss osäkerhet finns på grund av att den dagliga förändringen av solens bana är betydligt mindre på vinter och sommar jämfört med på höst och vår. Det betyder att felet kan vara möjligen en dag medan ett fel på två dagar eller mer är mindre troligt.
  • Bloten inleds vid fullmåne alternativt nymåne som tidigast en halv måncykel och senast en och en halv måncykel efter höst- och vårdagjämningen samt vinter- och sommarsolståndet.
  •  Kvartalsskiftet ligger exakt 28 dagar efter höst- och vårdagjämningen samt vinter- och sommarsolståndet.
  • Angående Andreas slutsats att vårens kvartalsskifte troligen låg ca 30 dagar efter vårdagjämningen stämmer inte med resultaten från sollinjerna. Kvartalsskiftet på våren ligger även det 28 dagar efter vårdagjämningen. Man kan fundera på om detta är ett tecken på att kunskapen om hur man bestämmer vårdagjämningen gick förlorad i samband med införandet av den kristna kalendern. Från denna tidpunkt bestämdes kalendern centralt och det fanns alltså inte längre något skäl för gemene man att själva hålla ordning på kalenderdagarna. En kunskap som då säkert funnits i många många generationer tillbaka gick därmed förlorad.

Statistik

Att vår- och höstdagjämningen låg på dagen då dag och natt var lika långa framgår av diagrammet nedan. Det visar utfallet för hela det undersökta materialet, 42 sollinjer för vår- och höstdagjämningar samt tillhörande blot och kvartalsskiften. Om man summerar vår och höst för samtliga gravfält blir resultatet 81 % av dagarna på ”refraction equinox”.

Sommar- och vintersolstånden låg båda på samma dagar som den ligger idag. Det visas med övertygande tydlighet i diagrammet nedan som baseras på utfallen från 16 sollinjer för sommarens och vinterns blot och kvartalsskiften.

En konsekvens av resultaten som visas i de två diagrammen är att bloten och kvartalsskiftena ligger exakt där de ska ligga enligt gjorda antaganden. Bloten inleds tidigast en halv måncykel (=14,77 dagar) och senast en dag innan en och en halv måncykel (=43,30 dagar) efter höst- och vårdagjämningarna samt vinter- och sommarsolstånden. Kvartalsskiftena infaller 28 dagar efter höst- och vårdagjämningarna samt vinter- och sommarsolstånden.