Animeringar

För varje sollinje har en animeringsvideo tagits fram som visar solskuggans rörelse över den lägre stenen. Det är just animeringarna som visar hur det såg ut då stenmonumenten var i bruk under yngre järnålder. Jag rekommenderar att du läser igenom texten för att lättare förstå vad som visas.

Förklaring till animeringarna:

Animeringarna har filformatet mp4 som stöds av de flesta videouppspelningsprogram.

  • På varje animering finns 2-4 linjer (1), i exemplet nedan som är en fryst bild från videon som visar vintersolståndet på Lundskullen är det 3 st med gul, orange och röd färg. Markeringen (x) visar exakt på vilken punkt på skuggan (3) den är fäst på respektive linje. Fästpunkten (x) är inte markerad i animeringsvideon. Vid animeringen rör sig skuggan längs linjen över den lägre stenen (2). De tre linjerna visar skuggans rörelse 8, och 4 dagar innan vintersolståndet samt på vintersolståndet. Datumen som anges är de som gäller enligt den Julianska kalendern för år 645 e. Kr.
    A frozen image from  animation video of the winter solstice at Lundskullen

    A frozen image from animation video of the winter solstice at Lundskullen

  • Skalorna som är något nedtonade i grått (4 och 5) är de som gäller för solen. Det betyder att den riktning som fotot är taget egentligen är åt rakt motsatt håll: när solen befinner sig vid 150º så ligger skuggan vid 150+180=330º. Skalorna är gjorda så för att man direkt ska kunna läsa av solens position när skuggan rör sig över stenen. Det innebär dessutom att höjdskalan har vänts så att högsta värdet på skalan är längst ner på axeln.
  • Stenars topplutning Lundskullen 18 dec linjeTypiskt är att minst den ena stenen men oftast båda har en lutning på dess topp som relativt bra men kanske ändå inte helt perfekt överensstämmer med solens bana. Skissen till höger visar stenarnas lutning av deras toppar med vita linjer och solens bana med gul linje.