Sommarsolstånd

Vid sommarsolståndet rör sig den högre stenens skugga över den lägre stenen som står 4,3 m bort så att skuggan precis når upp till den lägre stenens topp.

Animeringen visar skuggans rörelse 8 och 4 dagar före samt exakt på dagen för sommarsolståndet:

Den lägre stenens form stämmer med bra solens bana. Skuggan från den högre stenen hamnar exakt rätt på den lägre stenen på sommarsolståndet.

Synlighet idag

Sollinjen skyms av träd ock kan därför inte ses idag.