Gravfältet

RAÄ Fornsök                                    Tarsled 3:1 (Riksantikvarieämbetets beteckning)
Landskap                                          Västergötland
Kommun                                          Herrljunga
Socken                                              Tarsled
Koordinater                                     N 58° 4′ 50″, E 12° 57′ 52″ (WGS84)

Vägbeskrivning: Nycklabacken ligger vid Fölene mellan Södra Härene och Herrljunga. Från E20 med bil, sväng av vid Södra Härene mot Herrljunga. Vid Fölene kyrka följ skylt märkt ”gravfält”. Man kan parkera på själva gravfältet.

Introduktion

Nycklabacken med sina resta stenar ligger i likhet med Lundskullen utefter Nossan. I åkerlandskapet finns rikligt med hällristningar i form av skålgropar. Mängder med stensättningar och högar finns på mindre upphöjningar, s.k. impediment samt en del stenkammargravar. Slutligen, framför allt mot söder, finns gott om rösen på krön i de högre omgivningarna.

Sammanfattningsvis, landskapet runt Nycklabacken och ända bort mot Södra Härene och ner mot Vårgårda är mycket fornlämningsrikt, med gravfält och enskilda gravar samt skålgropsförekomster, vilket visar på en rik bebyggelse under brons- och järnålder.

Nycklabacken ligger intill kyrkbyn Fölene i Tarsleds socken. Enligt Svenskt ortnamnslexikon betyder förleden i namnet Fölene föl eller fåle, och efterleden vin ’betesmark; äng’.

Fornlämningarna på Nycklabacken.

Gravfältet består av ca 200 fornlämningar: 18 högar, 149 runda stensättningar, 1 triangulär stensättning, 2 treuddar, minst 27 resta stenar och minst 2 klumpstenar.

Tre resta stenar bildar sollinjer på Nycklabacken och visar sommarsolstånd och vintersolstånd. De står som en egen grupp strax öster om sex stora hällformade resta stenar.