Vintersolstånd

Mitt på dagen vid vintersolståndet, kl 12 soltid, passerar skuggan den bortre stenens vänstra kant.

Animeringen visar skuggans rörelse vid vintersolståndet från strax efter kl 12 soltid och knappt 3 minuter framåt:

Den bortre stenen lutade något då fotona togs år 2008 vilket kan förklara att passagen skedde först strax efter kl 12 soltid när solen stod vid ca 182°. Notera att skuggans form överensstämmer med formen på den bortre stenen i området just där skuggan passerar.

Synlighet idag

Idag lutar den bortre stenen kraftigt vilket gör att skuggans passage inte längre stämmer alls lika väl som animeringen visar. Senaste mätningen gjord i maj 2014 visade att lutningen idag är ca 27° jämfört med 13° år 2008.