Höstblot och vinterblot – sista möjliga dagen

Både vid höstblotets sista möjliga dag och vid vinterblotets sista möjliga dag rör sig den högre stenens skugga över den lägre stenen som står ca 7,5 m bort så att skuggan precis når upp till den lägre stenens topp. Av en tillfällighet infaller de sista möjliga dagarna för höstens och vinterns blot i det närmaste exakt vid samma solhöjd.

Animeringen visar skuggans rörelse dagen före samt exakt på den sista möjliga dagen för både höstblotet och vinterblotet:

Lutningen på stenarnas toppar stämmer bra med solens bana.

Skuggan från den högre stenen hamnar på exakt rätt höjd på den lägre stenen både på höstens och vinterns på sista möjliga dag för respektive blot. Dessa dagar ligger på dagen innan en och en halv måncykel efter höstdagjämningen respektive vintersolståndet.

Synlighet idag

Det går bra att i verkligheten se hur skuggan sveper över stenen även om mindre grenar delvis skymmer solen. Vinterblotet kan år 2015 ses den 3 februari kl 9:40–9:52 och höstblotet den 8 november kl 9:10–9:22.