Vinterblot – sista möjliga dagen 2

Vid vinterblotet rör sig den högre stenens skugga över den lägre stenen som står ca 9,3 m bort så att skuggan precis når upp till den lägre stenens topp.

Animeringen visar skuggans rörelse dagen före samt exakt på den sista möjliga dagen för vinterblotet:

Lutningen på den högre stenens topp stämmer bra med solens bana. Det finns ett trappsteg på den högre stenen som gör att det finns två möjligheter att tolka vilken dag som avses.

Skuggan från den högre stenen hamnar på exakt rätt höjd på den lägre stenen den 1 februari år 645 vilket är exakt en och en halv måncykel efter vintersolståndet. Trappsteget i den högre stenens form gör att även den 2 februari kan uppfattas som den rätta dagen.

Synlighet idag

Det går bra att i verkligheten se hur skuggan sveper över stenen den 3-4 februari 2015 kl 15:40–15:50. Den dagen ligger en dag senare än en och en halv måncykel som gäller som gäller för den senaste tidpunkten för blotets infallande. Orsaken är dels att solens bana på vintern idag går ca 0,2º högre jämfört med yngre järnålder och dels att den högre stenen idag lutar något.