Vår/höstdagjämning 2

Den högsta stenen kastar sin skugga på en sten 11,5 m bort vid vår- och höstdagjämningen.

Animeringen visar 1) vår- och höstdagjämning (Heigth model equinox), samt 2) dagen innan vårdagjämningen och dagen efter höstdagjämningen (Refraction equinox). Se definitioner under Kalenderdagar.

Formen på stenarnas toppar stämmer bra med solens bana.

Skuggans rörelse sig över stenen hamnar möjligen något lågt motsvarande ungefär en halv dag för dagen innan vårdagjämningen och dagen efter höstdagjämningen (”refraction equinox”). Det är ändå godkänt då det ligger inom det satta kriteriet för maximal avvikelse på en halv dag.

Synlighet idag

Sollinjen går bra att se även om den lägre stenens lutning gör att skuggan inte hamnar helt rätt. Höstdagjämningen kan ses 24 september 2014 kl 8:12 – 8:20, dvs under ca 8 minuter. Vårdagjämningen kan ses 20 mars 2015 kl 7:32 – 7:40.