Vår/höstdagjämning 3

Den högsta stenen kastar sin skugga på en sten ca 2,7 m bort vid vår- och höstdagjämningen.

Animeringen visar 1) vår- och höstdagjämning (Heigth model equinox), samt 2) dagen innan vårdagjämningen och dagen efter höstdagjämningen (Refraction equinox). Se definitioner under Kalenderdagar.

Formen på stenarnas toppar stämmer bra med solens bana.

Den högre stenen har justerats i både höjd och lutning(-17 cm och 13,5°). Anledningen är att stenen med stor sannolikhet lyfts upp av kraftiga rötter från ett nu nedtaget träd alldeles intill. Beräkningen har gjorts på så sätt att de tre närmsta stenarna om möjligt stämmer för viktiga kalenderdagar. Det gick att hitta exakt överensstämmelse för samtliga tre stenar: 1) vår/höstdagjämning, vårens kvartalsskifte, 2) samt sommarsolståndet. De två andra sollinjerna hittar du här:

På grund av den stora justeringen kan man inte avgöra om sollinjen infaller exakt på rätt dag.

Synlighet idag

Justeringen av lutning och höjd hos den högre stenen gör att skuggan idag inte hamnar rätt på den lägre stenen på vår- och höstdagjämningen.