Vår/höstdagjämning

Den högsta stenen kastar sin skugga på en sten ca 11 m bort vid vår- och höstdagjämningen.

Animeringen visar 1) vår- och höstdagjämning (Heigth model equinox), samt 2) dagen innan vårdagjämningen och dagen efter höstdagjämningen (Refraction equinox). Se definitioner under Kalenderdagar.

Formen på stenarnas toppar stämmer bra med solens bana.

Lägg märke till att skuggans rörelse sig över stenen hamnar exakt rätt dagen innan vårdagjämningen och dagen efter höstdagjämningen (”refraction equinox”). Det är just dessa dagar som dag och natt är lika långa.

Synlighet idag

Det sker 2014 den 24 september kl 6:55 – 7:03, dvs under ca 8 minuter. På hösten skymmer löven från en björk solen helt och hållet vilket förhindrar möjligheten att se solskuggan vid höstdagjämningen. På vårdagjämningen är trädet avlövat och man kan skuggan tydligt.