Vårblot – första möjliga dagen

Vid vårblotet rör sig den högre stenens skugga över den lägre stenen drygt 2 m bort så att skuggan precis når upp till den lägre stenens topp.

Animeringen visar vårblotet baserat på vårdagjämningen definierad enligt 1) ”Heigth model equinox”, samt 2) ”Refraction equinox”. se definitioner under Kalenderdagar.

Lutningen på stenarnas toppar stämmer bra med solens bana.

Skuggans rörelse över stenen stämmer exakt den 31 mars år 645 vilket är exakt en halv måncykel efter vårdagjämningen definierad som dagen innan vårdagjämningen enligt dagens definition, dvs dagen då dag och natt är lika långa under inverkan av solljusets refraktion i jordatmosfären (”refraction equinox”).

Synlighet idag

Sollinjen är helt fri från skuggande träd och kan alltså beskådas idag. Nästa tillfälle är den 4e april 2015 kl 9:15-9:40.