Vårblot – första möjliga dagen 2

Vid vårblotet rör sig den högre stenens skugga över den lägre stenen drygt 15 m bort så att skuggan precis når upp till den lägre stenens topp. Båda stenarna lutar ungefär 8º och deras lägen utan lutning har beräknats.

Animeringen visar vårblotet baserat på vårdagjämningen definierad enligt 1) ”Heigth model equinox”, samt 2) ”Refraction equinox”. se definitioner under Kalenderdagar.

Lutningen på stenarnas toppar stämmer mycket bra med solens bana.

Efter korrigering av stenarnas lutning stämmer skuggans rörelse över den lägre stenen exakt den 31 mars år 645. Det motsvarar en halv måncykel efter vårdagjämningen definierad som dagen innan vårdagjämningen enligt dagens definition, dvs dagen då dag och natt är lika långa under inverkan av solljusets refraktion i jordatmosfären (”refraction equinox”).

Synlighet idag

Stenarnas lutning gör att skuggan idag inte visar rätt dag.