Sommarblot – första möjliga dagen

Vid sommarblotet rör sig den högre stenens skugga över den lägre stenen som står 2,2 m bort så att skuggan precis når upp till den lägre stenens topp. Då den högre stenen lutar 9º har dess läge utan lutning beräknats.

Animeringen visar skuggans rörelse dagen före sommarrblotet, exakt på sommarrblotet, samt dagen efter sommarrblotet

Formen på stenarnas toppar stämmer bra med solens bana.

Skuggans rörelse över stenen stämmer exakt den 4 juli 645, en halv måncykel efter sommarsolståndet, vilket är den första möjliga dagen för sommarblotet.

Synlighet idag

Lutningen som den högre stenen har gör att skuggan idag inte hamnar rätt på den lägre stenen när det är sommarblot. Därför infaller den idag 14-15 dagar för sent, den 22-23 juli.