Sommarsolstånd 2

Vid sommarsolståndet rör sig den högre stenens skugga över den lägre stenen som står 3,4 m bort så att skuggan precis når upp till den lägre stenens topp.

Animeringen visar skuggans rörelse 8 och 4 dagar före samt exakt på dagen för sommarsolståndet:

Stenarnas form på topparna stämmer bra med solens bana.

Skuggan från den högre stenen hamnar exakt rätt på den lägre stenen på sommarsolståndet.  Formen på den lägre stenen är annorlunda jämfört med andra sollinjer. Kan det finnas en tanke bakom detta?

Synlighet idag

Skuggan kan ses idag. Eftersom solbanan förändras bara lite runt sommarsolståndet hamnar skuggan nästan helt rätt flera dagar före och efter dagen för sommarsolståndet den 21 juni kl 6:44-7:20. Observera att solen idag har en lägre bana på sommaren jämfört med på yngre järnålder. Det gör att skuggan på den lägre stenen nu hamnar ungefär 0,2º för högt.