Kvartalsskifte höst

Vid höstens kvartalsskifte rör sig den högre stenens skugga över den lägre stenen som står drygt 7 m bort. Då den högre stenen lutar 8º har dess läge utan lutning beräknats. Efter denna justering har sollinjen beräknats.

Animeringen visar kvartalsskiftet på hösten baserat på höstdagjämningen definierad enligt 1) ”Heigth model equinox”, samt 2) ”Refraction equinox”. se definitioner under Kalenderdagar.

Lutningen på stenarnas toppar stämmer bra med solens bana. Observera att skuggan har ett trappsteg som motsvarar skillnaden i solhöjden mellan två dagar. Man kan undra om det finns någon avsikt med detta?

Både den lägre stenens form och skuggans form är sådana att utfallet för oss är svårt eller omöjligt att säkert tolka. Det kan vara så att det vi ser är helt korrekt för kvartalsskiftet både den 18 och den 19 oktober, dvs 28 dagar efter höstdagjämningen enligt ”height model equinox” och enligt ”refraction equinox”.

Synlighet idag

Lutningen som den högre stenen har gör att skuggan idag inte hamnar rätt på den lägre stenen när det är kvartalsskifte.