Kvartalsskifte vinter

Vid vinterns kvartalskifte rör sig den högre stenens skugga över den lägre stenen som står 12 m bort så att skuggan precis når upp till den lägre stenens topp.

Animeringen visar skuggans rörelse dagen före kvartalskiftet, exakt på kvartalsskiftet samt dagen efter:

Lutningen på stenarnas toppar stämmer bra med solens bana.

Skuggan från den högre stenen hamnar helt rätt den 15 januari vilket är 28 dagar efter vintersolståndet. Den övre delen skuggan hamnar delvis på stenens ovansida. Ovansidan sluttar dock neråt mot betraktaren vilket gör att skuggan ändå är helt synlig.

Synlighet idag

Trädgrenar skymmer delvis solen vilket gör skuggan mindre tydlig. Jag har inte haft tillfälle att se om skuggan är tillräckligt tydlig för att kunna ses. Kvartalsskiftet kan ses den 18 januari 2015 kl 13:12–13:20.