Kvartalsskifte vinter 2

Vid vinterns kvartalskifte rör sig den högre stenens skugga över den lägre stenen som står 4,1 m bort så att skuggan precis når upp till den lägre stenens topp. Stenarna lutar något idag och har därför i beräkningarna justerats (den högre stenen 9° och den lägre 3°).

Animeringen visar skuggans rörelse dagen före kvartalskiftet, exakt på kvartalsskiftet samt dagen efter:

Lutningen på stenarnas toppar stämmer bra med solens bana.

Skuggan från den högre stenen hamnar helt rätt den 15 januari år 645 vilket är 28 dagar efter vintersolståndet.

Synlighet idag

Trots att stenarna idag lutar kan man se hur skuggan faller. Nästa tillfälle är 25-26 dagar efter vintersolståndet den 15 eller kanske bättre den16 januari 2015 kl 13:30–13:40.