Kvartalsskifte vår

Vid vårens kvartalsskifte rör sig den högre stenens skugga över den lägre stenen som står 19 m bort. Den högre stenen stenarna lutar 8º och dess läge utan lutning har beräknats.

Animeringen visar kvartalsskiftet på våren baserat på vårdagjämningen definierad enligt 1) ”Heigth model equinox”, samt 2) ”Refraction equinox”. se definitioner under Kalenderdagar.

Formen på stenarnas toppar stämmer bra med solens bana.

Skuggan från den högre stenen hamnar helt rätt den 14 april år 645 vilket är 28 dagar efter vårdagjämningen definierad enligt ”Refraction equinox”.

Synlighet idag

Trots att den högre stenen idag lutar kan man idag se ganska bra hur skuggan faller. Några grenar skymmer delvis solen men det bör ändå gå att se den relativt väl. Nästa tillfälle är 30 dagar efter vårdagjämningen den 19 april 2015 kl 6:55–7:00.