Kvartalsskifte sommar

Från hällkistans mitt kan man se solen stiga upp vid roten av en rest sten vid dagen för sommarens kvartalsskifte. Detta är ett exempel på endast ett fåtal sollinjer på Lundskullen där man betraktar solens uppgång eller nedgång i motsats till att betrakta hur en skugga faller på en rest sten.

Animeringen visar hur solen stiger upp dagen före kvartalsskiftet samt exakt på kvartalsskiftet:

Vid dagen för kvartalsskiftet 28 dagar efter sommarsolståndet blir precis vid inledningen av soluppgången endast den allra översta delen av solskivan synlig vid den resta stenens rot.

Synlighet idag

Ej möjlig att se då skogen skymmer solen i horisonten. Placeringen av sollinjen indikerar att på yngre järnålder var det sannolikt i stort sett skogsfritt i närområdet kring Lundskullen.