Höstblot – första möjliga dagen

Vid höstblotet rör sig den högre stenens skugga över den lägre stenen drygt 3,2 m bort så att skuggan precis når upp till den lägre stenens topp.

Animeringen visar höstblotet baserat på höstdagjämningen definierad enligt 1) ”Heigth model equinox”, samt 2) ”Refraction equinox”. se definitioner under Kalenderdagar.

Lutningen på stenarnas toppar stämmer bra med solens bana.

Skuggans rörelse över stenen stämmer den 6 oktober år 645 vilket är exakt en halv måncykel efter höstdagjämningen definierad som dagen innan höstdagjämningen enligt dagens definition, dvs dagen då dag och natt är lika långa under inverkan av solljusets refraktion i jordatmosfären (”refraction equinox”).

Synlighet idag

Löv och grenar skymmer delvis solen vilket gör skuggan mindre tydlig. Jag har inte haft tillfälle att se om skuggan är tillräcklig tydlig för att kunna ses. Nästa tillfälle är den 8 oktober 2014 kl 17:00–17:30.