Vintersolstånd

Vid vintersolståndet rör sig den högre stenens skugga över den lägre stenen som står 14 m bort så att skuggan precis når upp till den lägre stenens två toppar.

Animeringen visar skuggans rörelse 8 och 4 dagar före samt exakt på dagen för vintersolståndet:

Den lägre stenen har två toppar som båda precis tangerar solens bana vid vintersolståndet.

Synlighet idag

Sollinjen är helt fri från skuggande träd och kan alltså beskådas idag. Nästa tillfälle är den 21 december 2015 kl 11:30-11:45.