Vårblot – första möjliga dagen

Stenarna visar punkten på horisonten där solen går upp vid vårblotet. Avståndet mellan stenarna är 54 m.

Animeringen visar vårblotet baserat på vårdagjämningen definierad enligt 1) ”Heigth model equinox”, samt 2) ”Refraction equinox”. se definitioner under Kalenderdagar.

Den högre stenen har en urfasning där solens cirkelform exakt passar in.

Solens bana stämmer bäst en halv måncykel efter vårdagjämningen definierad som dagen innan vårdagjämningen enligt dagens definition, dvs dagen då dag och natt är lika långa under inverkan av solljusets refraktion i jordatmosfären (”refraction equinox”).

Synlighet idag

Solens uppgång vid vårblotet kan ses idag. Det sker nästa gång den 2-3 april 2015 kl 8:00.