Kvartalsskifte vår

Stenarna visar punkten på horisonten där solen går upp vid vårens kvartalsskifte. Avståndet mellan stenarna är 41 m.

Animeringen visar vårens kvartalsskifte 28 dagar efter vårdagjämningen definierad enligt 1) ”Heigth model equinox”, samt 2) ”Refraction equinox”. se definitioner under Kalenderdagar.

Den högre stenen har en urfasning där solens cirkelform exakt passar in.

Solens bana stämmer exakt med stenarna 28 dagar efter vårdagjämningen definierad som dagen innan vårdagjämningen enligt dagens definition, dvs dagen då dag och natt är lika långa under inverkan av solljusets refraktion i jordatmosfären (”refraction equinox”).

Synlighet idag

Solens uppgång vid kvartalsskiftet kan ses idag. Det sker nästa gång den 17 april 2015 kl 7:20.