Kvartalsskifte vår (2)

Stenarna visar punkten på horisonten där solen går ner vid vårens kvartalsskifte. Avståndet mellan stenarna är 8,3 m.

Animeringen visar vårens kvartalsskifte 28 dagar efter vårdagjämningen definierad enligt 1) ”Heigth model equinox”, samt 2) ”Refraction equinox”. se definitioner under Kalenderdagar.

Båda stenarnas form stämmer väl båda med solens bana.

Solens bana stämmer exakt med stenarna 28 dagar efter vårdagjämningen definierad som dagen innan vårdagjämningen enligt dagens definition, dvs dagen då dag och natt är lika långa under inverkan av solljusets refraktion i jordatmosfären (”refraction equinox”).

Synlighet idag

Solens nedgång vid kvartalsskiftet kan ses idag. Det sker nästa gång den 17 april 2015 kl 20:10.