Höstblot och vinterblot – sista möjliga dagen

Både vid höstblotets sista möjliga dag och vid vinterblotets sista möjliga dag markerar de två stenarna den exakta punkten för solens uppgång vid horisonten. Avståndet mellan stenarna är 3,0 m. Av en tillfällighet infaller de sista möjliga dagarna för höstens och vinterns blot i det närmaste exakt vid samma solhöjd.

Animeringen visar solens uppgång dagen före samt exakt på den sista möjliga dagen för både höstblotet och vinterblotet:

Lutningen på den högre stenens topp stämmer exakt med solens bana.

Soluppgången sker exakt vid den punkt på horisonten som markeras av stenarna just på den sista möjliga dagen för både vinterblotet och höstblotet. Dessa dagar infaller dagen innan en och en halv måncykel efter höstdagjämningen respektive vintersolståndet.

Synlighet idag

Det går bra att i verkligheten se soluppgången. Vinterblotet kan år 2015/2016 ses den 3 februari kl 9:15–9:40 och höstblotet den 8 november kl 8:50–9:10.