Höstblot – första möjliga dagen

Stenarna visar punkten på horisonten där solen går upp vid höstblotet. Avståndet mellan stenarna är 13 m.

Animeringen visar höstblotet baserat på höstdagjämningen definierad enligt 1) ”Heigth model equinox”, samt 2) ”Refraction equinox”. se definitioner under Kalenderdagar.

Lutningen på den högre stenens topp stämmer med solens bana.

Solens bana stämmer bäst en halv måncykel efter höstdagjämningen definierad som dagen innan höstdagjämningen enligt dagens definition, dvs dagen då dag och natt är lika långa under inverkan av solljusets refraktion i jordatmosfären (”refraction equinox”).

Synlighet idag

Solens uppgång vid höstblotet kan ses idag. Det sker nästa gång den 9 oktober 2015 kl 8:45.