Gravfältet

RAÄ Fornsök                                   Fjärås 81:1 (Riksantikvarieämbetets beteckning)
Landskap                                         Halland
Kommun                                          Kungsbacka
Socken                                              Fjärås
Koordinater                                    N 57° 26′ 33″, E 12° 10′ 59″ (WGS84)

Vägbeskrivning: Li gravfält ligger på Fjärås Bräcka ca 1 mil söder om Kungsbacka väl synlig från E6. Naturreservatet Fjärås Bräcka är en sandås från slutet av istiden som dämmer upp västra änden av sjön Lygnern. Ovanför gravfältet finns ett Naturrum och en parkeringsplats.

Introduktion

Li gravfält är ett av de största i Västsverige med sina högar, stensättningar och mer än 100 resta stenar. Runt om i landskapet finns mängder med högar och stensättningar vid förhöjningar i slättlandskapet samt rösen på omgivande höjder. Det visar på en rik bebyggelse under brons- och järnålder.

Gravfältet ligger i Fjäre härad. Enligt Svenskt Ortnamnslexikon var häradsnamnet bildat av det ”forndanska fiæra ’tidvis översvämmad strand. Fjäreborna, fervir, nämns i den romersk-gotiske historieskrivaren Jordanes beskrivning av folkstammar i Skandinavien från mitten av 500-talet e.Kr. ”

Läs mer om Li gravfält på Bengans Historiasidor.

Fornlämningarna på gravfältet.

På gravfältet finns idag 4 högar, 24 runda stensättningar, 7 ovala (eller skeppsformiga) stensättningar och ca 125 resta stenar, varav ca 15 osäkra.

Spridda över gravfältet finns åtta sollinjer formade av vardera två resta stenar som var och en visar en kalenderdag. Sollinjerna visar följande kalenderdagar:

  • vintersolstånd
  • sista möjliga dagarna för både vinterblot och höstblot
  • vår- och höstdagjämning
  • vårblot
  • kvartalsskifte vår, 2st
  • kvartalsskifte sommar
  • höstblot