Vår/höstdagjämning

Stenarna visar punkten på horisonten där solen går upp vid vår- och hösttagjämningen. Avståndet mellan stenarna är 13 m.

Animeringen visar 1) vår- och höstdagjämning (Heigth model equinox), samt 2) dagen innan vårdagjämningen och dagen efter höstdagjämningen (Refraction equinox). Se definitioner under Kalenderdagar.

Den högre stenens form stämmer bra solens bana. Lägg märke till att solens bana hamnar exakt rätt dagen innan vårdagjämningen och dagen efter höstdagjämningen (”refraction equinox”). Det är just dessa dagar som dag och natt är lika långa.

Synlighet idag

Skog skymmer solen vid soluppgången.