Vårblot – första möjliga dagen

Stenarna visar punkten på horisonten där solen går upp vid vårblotet. Avståndet mellan stenarna är 29 m.

Animeringen visar vårblotet baserat på vårdagjämningen definierad enligt 1) ”Heigth model equinox”, samt 2) ”Refraction equinox”. se definitioner under Kalenderdagar.

Den högre stenens form stämmer bra solens bana. Solens bana stämmer bäst en halv måncykel efter vårdagjämningen definierad som dagen innan vårdagjämningen enligt dagens definition, dvs dagen då dag och natt är lika långa under inverkan av solljusets refraktion i jordatmosfären (”refraction equinox”).

Synlighet idag

Skog skymmer solen vid soluppgången.