Sommarblot – första möjliga dagen

Vid sommarblotet rör sig den högre stenens skugga över den lägre stenen 17 m bort så att skuggan precis når upp till den lägre stenens topp.

Animeringen visar skuggans rörelse dagen före sommarblotet, exakt på sommarrblotet, samt dagen efter sommarrblotet.

De två stenarnas form stämmer bra solens bana. Solens bana stämmer exakt den dag då sommarblotet som tidigast infaller, dvs. en halv måncykel efter sommarsolståndet.

Synlighet idag

Skog skymmer solen vid solnedgången.