Gravfältet

RAÄ Fornsök                                  Hov 35:1 (Riksantikvarieämbetets beteckning)
Landskap                                        Västergötland
Kommun                                         Herrljunga
Socken                                             Hov
Koordinater                                    N 57° 59′ 34″, E 13° 6′ 6″ (WGS84)

Vägbeskrivning: Brudföljet i Annelund ligger utefter väg 182 mellan Vårgårda/E20 och Ulricehamn och mellan Herrljunga och Borås. Skyltar visar vägen där man tar av från väg 182 i östra delen av Annelund. Det finns plats för ett par bilar vid stigen in till gravfältet.

Introduktion

I likhet med Lundskullen och Nycklabacken ligger även Brudföljet i Annelund nära Nossan. Här befinner vi oss i ett mer skogsrikt landskap med åkrar och ängsmarker samlade nära åns sträckning. Liksom runt Lundskullen och Nycklabacken finns här mängder med stensättningar, högar och rösen, samt hällristningar i form av skålgropar. Det visar även här på en rik bebyggelse under brons- och järnålder.

Gravfältet ligger intill Annelund i Hovs socken. Enligt Svenskt Ortnamnslexikon var namnet Annelund sentida och var från början ett gårdsnamn. Vidare anges att namnet Hov ”i sin äldsta skönjbara betydelse är ’höjd’, ännu levande i norska dialekter”. Namnet Hov uppträder ca 35 gånger i Sverige. ”I Västergötland förefaller de vara av betydande ålder”, och ”mycket tyder på att detta landskap utgör ett spridningscentrum”. ”Namnen innehåller ett ord som motsvarar fornvästnordiskans hof, vilket brukar översättas ’tempel, gudahus’ men som under järnåldern också kan ha använts som beteckning för en stor hallbyggnad, salen”.

Läs mer om Brudföljet i Annelund på Bengans Historiasidor.

Fornlämningarna på gravfältet.

Gravfältet består av ca 32 resta stenar, 5 runda stensättningar samt minst 3 domarringar. Tvärs över gravfältet går en s.k. gropavall som är en typ av hägn som förekom under 1700-talet och framåt. Gropavallen skilde den betade utmarken från inägomarken.

Fem av de resta stenarna bildar fyra sollinjer vilka var och en visar en kalenderdag. Tre av sollinjerna har gemensam högsta sten. De fyra kalenderdagar som visas är:

– vår- och höstdagjämning

– vårblot

– kvartalsskifte vår

– sommarblot